Yoga voorwaardenArtikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid                       

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.                        

1.2 Zen Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Zen Company is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.                                                                 

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Zen Company, dienen te worden vergoed. 

Artikel 2: Wijzigingen lesrooster en prijzen 

2.1 Zen Company behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en/of telefoon. 

2.2 Zen Company behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 3:  Betaling en inschrijven

3.1 De betaling van de 10-rittenkaart geschiedt door een betalingsverzoek te worden gedaan.         

3.2 Elke nieuwe deelnemer vult een inschrijfformulier in.

3.3 Voor alle studenten is de 10-rittenkaart 12 weken geldig. Met uitzondering bij blessures, ziekte of andere dringende zaken. Graag wordt Zen Company hiervan tijdig op de hoogte gebracht via mail, telefoon of mondeling. 

Overige huisregels 

  • Bij fysieke en mentale klachten ben je verplicht dit voor aanvang van de yogales aan de docent te melden.
  • Graag je schoenen uittrekken voordat je de yogaruimte betreedt en netjes achterlaten in de kleedkamer.
  • Graag al het gebruikte materiaal na de yogales opruimen (deken, matten, blokken of riemen).
  • Tijdens de yogales de mobiele telefoon uitschakelen of op vliegtuigstand zetten.
  • Doe schone en makkelijk zittende kleding aan en neem een eigen handdoek mee. Yogamatten, kussens en dekens zijn in de zaal aanwezig. Een eigen yogamat is wel het meest hygiënisch.
  • Op aangegeven tijden (zie yoga rooster) kun je met de yogalessen starten, mits er plek is.
  • Bij verhindering  dien je je voor aanvang van de yogales af te melden per mail of telefoon.
  • De yogamatten reinigen na gebruik.
  • Een yogales mag door Zen Company bij 2 studenten geannuleerd worden.
  • Uitvallen van yoga lessen tijdens feestdagen en/of andere bijzondere dagen worden in de nieuwsbrief, op de website of via telefoon gecommuniceerd.